Polityka Prywatności

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania, wykorzystania, gromadzenia i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników serwisu internetowego umiejscowionego pod następującymi domenami: agge.pl, www.maciejbis.pl, www.maciejbis.com, dalej: Serwis.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w związku działaniem Serwisu, w tym realizacją przez Użytkowników funkcjonalności polegającej na zawieraniu Umów Sprzedaży, zakładania Konta, korzystania z Newslettera.
 3. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach rejestracyjnych informacje;
  • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka).
  • Poprzez gromadzenie logów serwera www.
 4. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP, typ przeglądarki, rodzaj systemu operacyjnego).
 5. Dane w formularzu rejestracyjnym nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest Agge Invest Ltd, Unit 5-6 The Courtyard, East Park, Crawley, England, GB 11503913 – dalej: Administrator Danych
 2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych dokładane są wszelkie starania w celu poszanowania prywatności Użytkowników, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobowych osobom nieupoważnionym.
 3. W dowolnym czasie Użytkownicy Serwisu mają wgląd do swoich danych osobowych jak również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania danych osobowych.
 4. Kontaktować się  z Administratorem Danych można zarówno droga mailową pod adresem: daneosobowe@agge.pl lub telefoniczną pod numerem telefonu: +48

ZASADY WYKORZYSTYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator Danych kontroluje wykorzystanie danych osobowych. Na bieżąco w sposób ciągły sprawdzana jest zgodność podejmowanych działań z odpowiednimi aktami prawnymi powszechnie obowiązującymi (ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego, w tym RODO- Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Komunikacja między Użytkownikiem a serwerem, na którym znajduje się Serwis Internetowy jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dodatkowo bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich. Dostęp do danych osobowych Użytkowników mają jedynie uprawnieni pracownicy oraz osoby zajmujące się Serwisem.
 2. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Użytkowników płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW

 1. Dane Osobowe powierzone przez Użytkowników przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika podczas procesu akceptacji Regulaminu oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora Danych do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami.
 2. Podczas wypełniania formularza rejestracyjnego wymaga się od Użytkowników podania danych osobowych takich jak:
  • imię i nazwisko,
  • adres poczty elektronicznej (e-mail),
  • numer telefonu.
 3. Podanie danych osobowych znajdujących się w punkcie 2 jest dobrowolne lecz konieczne dla założenia Konta lub zawarcia Umowy Sprzedaży. Użytkownik nie jest zobligowany podawać wyżej wskazanych danych jeżeli nie chce zakładać Konta lub zawierać Umowy Sprzedaży. Do skorzystania z Newslettera wystarczające jest podanie adresu email.
 4. Gromadzimy również dane z urządzeń, z których Państwo korzystają – w celach statystycznych (pliki cookie). Pobrane dane nie identyfikują użytkownika jednoznacznie. Można zablokować pliki cookie w swojej przeglądarce.
 5. Dane osobowe pozostawione w Serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim.
 6. Dane przetwarzane będą przez okres konieczny do realizacji Umowy Sprzedaży a po tym okresie wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. W odniesieniu do umożliwienia korzystania z Serwisu dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO”) – jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba której dane dotyczą.

INFORMACJA O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH

 1. Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora Danych m.in. dostawcom usług IT, hostingu, programu do obsługi wiadomości email, usługodawcom obsługującym płatności, księgowość czy obsługę klienta. Każdy z takich podmiotów przetwarza dane na podstawie umowy z Administratorem Danych i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora Danych.
 2. Państwa dane mogą być również przekazane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. Jako Użytkownicy, których dane osobowe są przetwarzane mają Państwo:
  • prawo dostępu do Państwa danych w tym uzyskania kopii danych
  • prawo żądania sprostowania danych
  • praw do usunięcia danych (w określonych sytuacjach)
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych
  • prawo do czasowego lub stałego ograniczenia przetwarzania danych
 2. W celu skorzystania z praw wymienionych w pkt. 3 powyżej należy skontaktować się z nami drogą mailową: daneosobowe@agge.pl

PLIKI COOKIES

 1. Dane nie są zbierane automatycznie, za wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Serwisu.
 2. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Serwis Internetowy i przechowywane na komputerze Użytkowników, które zawierają informacje związane z korzystaniem przez Użytkowników z Serwisu Internetowego. Pliki cookies wykorzystywane są przez Serwis w celu obsługi Serwisu Internetowego.
 3. Pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Użytkowników z Serwisu Internetowego. W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Użytkowników przeglądarki internetowej. Ograniczenie stosowania plików Cookies może jednak wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu. W razie jakichkolwiek problemów należy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której korzysta Użytkownik.
 4. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi należy się zapoznać. Poniżej zamieszczamy odesłania do omówienia sposobu ustalenia zasad korzystania z cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

PLIKI LOGU

 1. Podczas każdej wizyty w Serwisie przeglądarka internetowa udostępnia dane dotyczące zachowania użytkownika, które zapisywane są w plikach logów, tak zwanych plikach logu serwera. Zapisane w ten sposób rekordy danych zawierają następujące dane: data i godzina pobrania, nazwa otwieranej strony, adres IP, URL strony referencyjnej (adres strony, z której użytkownik został przekierowany), pobrana ilość danych, a także informacje o wersji produktu stosowanej przeglądarki internetowej.
 2. Te rekordy danych pliku logu są przez nas poddawane analizie w celu optymalizacji oferty i tworzenia możliwie jak najbardziej przyjaznego dla Użytkownika, a także szybszego wykrywania i usuwania błędów oraz zarządzania wydajnością serwera. Ponadto wykorzystujemy rekordy danych pliku logu w celu ochrony przed atakami na nasz serwis np. w ramach tak zwanych ataków distributed denial of service, których celem jest zablokowanie dostępu do naszego serwisu poprzez przeciążenie zapytaniami.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie zastrzeżenia i pytania dotyczące Polityki Prywatności, należy kierować pod adresem e-mail: daneosobowe@agge.pl
 2. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany powyższej Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie internetowej Serwisu. W takim przypadku Użytkownik otrzyma informacje o proponowanych zmianach wraz z prawem do usunięcia konta w serwisie internetowym.